Ìtànifẹ́

PronunciationMeaning of Ìtànifẹ́

The story of love.Extended MeaningMorphology

ìtàn-ìfẹ́Gloss

ìtàn - history, stories, tales
ìfẹ́ - love


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also