Ìwàlènìà

PronunciationMeaning of Ìwàlènìà

Manners make a person.Extended MeaningMorphology

ìwà-ni-ènìàGloss

ìwà - character
ni - is
ènìà - person (ènìyàn)


Geolocation

Common in:
EKOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also