Ìyáṣàgbà

PronunciationMeaning of Ìyáṣàgbà

Motherhood is most prominent. Motherhood is king.Extended MeaningMorphology

ìyá-ṣe-àgbàGloss

ìyá - mother
ṣe - is
àgbà - elderly, most prominent


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also