Ìyániwúrà

PronunciationMeaning of Ìyániwúrà

Mother is gold.Extended Meaning

A notable Yorùbá proverb says "Ìyá ni wúrà, baba ni jígí. Ọjọ́ ìyá kú ni wúrà bàjẹ́, ọjọ́ ti baba kú ni jígí wọmi."Morphology

ìyá-ni-wúràGloss

ìyá - mother
ni - is
wúrà - gold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also