Ifáṣoótọ́

PronunciationMeaning of Ifáṣoótọ́

Ifá tells the truth.Extended MeaningMorphology

ifá-ṣe-òótọ́Gloss

ifá - Ifá divination
ṣe - make
òótọ́ - truth (òtítọ́)


Geolocation

Common in:
AKUREFamous PersonsMedia LinksVariants

Fáṣòótọ́See also