Ifálérè

PronunciationMeaning of Ifálérè

Ifá (worship) has gains.Extended MeaningMorphology

ifá-ní-èrèGloss

Ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
ní - have
èrè - gain, benefit


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Fálérè, LérèSee also