Ifádàmọ́lá

PronunciationMeaning of Ifádàmọ́lá

Ifá is added to success.Morphology

ifá-dà-mọ́-ọláGloss

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
dà...mọ́ - add to, mix with
ọlá - wealth, success, notability


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Dàmọ́lá