Ifágbàyílà

PronunciationMeaning of Ifágbàyílà

Ifá saved this (child).Extended MeaningMorphology

ifá-gba-èyí-làGloss

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
gba...là - save
èyí - this (child)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

FágbàyílàSee also