Ifájẹ́mbọ́là

PronunciationMeaning of Ifájẹ́mbọ́là

Ifá lets me be wealthy.Extended MeaningMorphology

ifá-jẹ́-(kí)-mi-bá-ọlàGloss

ifá - Ifá divination
jẹ́ kí - let
mi - me
bá - meet, match
ọlà - wealth


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Fájẹ́mbọ́làSee also