Ifálànò

PronunciationMeaning of Ifálànò

Ifá cleared the way.Extended MeaningMorphology

ifá-la-ọ̀nàGloss

ifá - Ifá
là - clear, part
ọ̀nà - path, road, way


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Fálànọ̀, Fálànà, Ifálànà, Lànà, Lànọ̀See also