Ifágbàmílà

PronunciationMeaning of Ifágbàmílà

Ifa has saved me.Extended MeaningMorphology

ifá-gbà-mí-làGloss

ifá - Ifá (oracle)
gbà...là - save, delivered
mí - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTAFamous PersonsMedia LinksVariants

Fágbàmílà, FágbàmíSee also