Ikúṣìgbàgbè

PronunciationMeaning of Ikúṣìgbàgbè

Death still forgets (him/her).Extended MeaningMorphology

ikú-ṣì-gbàgbéGloss

ikú - death
ṣì - continues to
gbàgbé - forget


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ikúshìgbàgbé, Kúṣìgbàgbé, KúshìgbàgbéSee also