Ikúshìgbàgbé

PronunciationMeaning of Ikúshìgbàgbé

Death has forgotten him/her still.Extended Meaning

An àbíkú name.Morphology

ikú-ṣì-gbàgbéGloss

ikú - death
ṣì - still
gbàgbé - forget (about)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ikúṣìgbàgbé, Kúṣìgbàgbé, KúshìgbàgbéSee also