Jẹ́jẹ́layégbà

PronunciationMeaning of Jẹ́jẹ́layégbà

Life should be treaded gently.Extended MeaningMorphology

jẹ́jẹ́-ni-ayé-gbàGloss

jẹ́jẹ́ - softly
ni - is
ayé - life, world, earth
gbà - receive, collect, take


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also