Jẹ́misìgbìn

PronunciationMeaning of Jẹ́misìgbìn

Let me worship the Ìgbìn.Extended Meaning

The ìgbìn is a type of drum used by the worshipers of Ọbàtálá.Morphology

jẹ́-mi-sìn-ìgbínGloss

jẹ́ - let
mi - me
sìn - worship
ìgbín - a type of drum used by Ọbàtálá worshippers


Geolocation

Common in:
EKITIFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also