Jésùdùnsìn

PronunciationMeaning of Jésùdùnsìn

It pays to serve Jesus.Extended MeaningMorphology

jésù-dùn-sìnGloss

jésù - Jesus
dùn - sweet
sìn - worship, serve


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

DùnsìnSee also