Kálènìkànṣe

PronunciationMeaning of Kálènìkànṣe

..that we can do it alone/by oneself.Extended MeaningMorphology

kí-á-lè-nìkàn-ṣeGloss

kí - that
- we
lè - can
nìkàn - alone
ṣe - do


Geolocation

Common in:
EKOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also