Kòníbirè

PronunciationMeaning of Kòníbirè

He/she has nowhere else to go.Extended Meaning

Also: Kònibiírè. An àbíkú name.Morphology

kò-ní-ibi-rèGloss

kò - he doesn't
ní - have
ibi - someplace
rè - go to


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

KòníbiírèSee also