Kòsọ́kọ́

PronunciationMeaning of Kòsọ́kọ́

No more hoes (to bury this).Extended Meaning

An abíkú name.Morphology

kò-sí-ọkọ́Gloss

kò - [negative marker]
sí - exist
ọkọ́ - hoe (farming implement)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

1. Ọba Kòsọ́kọ́, Former Ọba of Lagos (1845 to 1851) 2. Jídé Kòsọ́kọ́, Yoruba movie actor, of the Lagos Kòsọ́kọ́ ruling familyMedia LinksVariantsSee also