Kúshìgbàgbé

PronunciationMeaning of Kúshìgbàgbé

Death still forgets (about) him/her.Extended Meaning

An àbíkú name.Morphology

ikú-ṣì-gbàgbéGloss

ikú - death
ṣì - still
gbàgbé - forget


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Kúṣìgbàgbé, Ikúshìgbàgbé, IkúṣìgbàgbéSee also