Ládìtàn

PronunciationMeaning of Ládìtàn

The wealth has become generational. (A variant of Ọládìtàn)Extended MeaningMorphology

ọlá-dì-ìtànGloss

ọlá - wealth
di - becomes
ìtàn - stories/history


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariants

ỌládìtànSee also