Ládiméjì

PronunciationMeaning of Ládiméjì

(Our) wealth becomes two.Extended MeaningMorphology

(ọ)lá-di-méjìGloss

ọlá - wealth
dì - become
méjì - two


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Diméji, ỌládiméjìSee also