Mọ́rìnóyè

PronunciationMeaning of Mọ́rìnóyè

The child walks into honour.Extended MeaningMorphology

(ọ)mọ́-rìn-(sí)-oyèGloss

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
oyè - honour, chieftaincy title


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Mọ́rìnsóyè, Rìnóyè, RìnsóyèSee also