Mọ́rìnsọ́lá

PronunciationMeaning of Mọ́rìnsọ́lá

1. Mọ́rìnsọ́lá: The child walks into wealth/nobility. 2. Morìnsọ́lá: I walk into wealth/nobility.Extended MeaningMorphology

(ọ)mọ́-rìn-sí-ọláGloss

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
ọlá - wealth, success, nobility
-
mo - I
rìn - walk
sí - into
ọlá - nobilty, wealth, success


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also