Mọ́rìnsádé

PronunciationMeaning of Mọ́rìnsádé

The child walks into royalty.Extended MeaningMorphology

(ọ)mọ́-rìn-sí-adéGloss

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
adé - crown, royalty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Mọ́rìn, Mọ́rìnádé, Rìnádé, RìnsádéSee also