Mórìn

PronunciationMeaning of Mórìn

This can be one of: 1. "Morìn" as in Morìnsọ́lá (I walk into wealth) 2. "Mọ́rìn" as in Ọmọ́rìnsọ́lá (The child walks into wealth)Extended MeaningMorphology

mo-rìn, ọmọ́-rìnGloss

mo - I
rìn - walk
-
ọmọ - child
rìn - walk


Geolocation

Common in:
GENERAL
OYOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also