Mofìhìnsólúwa

PronunciationMeaning of Mofìhìnsólúwa

I give praises to the lord.Extended MeaningMorphology

mo-fi-ìhìn-sọ-olúwaGloss

mo - I
fi - use
ìhìn - praise (ìyìn)
sọ - granted to
olúwa - lord


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Fìhìn, FìyìnSee also