Mofẹhìntólúwa

PronunciationMeaning of Mofẹhìntólúwa

I depend on God.Extended MeaningMorphology

Mo-fi-ẹ̀hìn-ti-olúwaGloss

mo - I
fi...tì - rest on
ẹ̀hìn/ẹ̀yìn - back
olúwa - God


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Mofẹ̀yìntolúwa.See also