Níhìnlẹwàwà

PronunciationMeaning of Níhìnlẹwàwà

Here is where beauty resides.Extended MeaningMorphology

ní-ìhín-ni-ẹwà-wàGloss

ní - in
ìhín - here
ni - is
ẹwà - beauty
wà - reside, exist


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also