Ògúnṣuà

PronunciationMeaning of Ògúnṣuà

1. Ògún brought good fortune. 2. Also Ògúnṣúà is the title of the king of Modákẹ́kẹ́ (in Ọ̀sun State, Nigeria).Extended MeaningMorphology

ògún-ṣuwàGloss

ògún - Yorùbá god of iron
ṣuwà - bring fortune
-


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ÒgúnṣuwàSee also