Ògúndùmọ́lá

PronunciationMeaning of Ògúndùmọ́lá

Ògún fights to be with nobility.Morphology

ògún-dùrù-mọ́-ọláGloss

ògún - Yorùbá god of iron
dùrù...mọ́ - to make effort to draw close to
ọlá - wealth, nobility, grace
-


Geolocation

Common in:
OTHERS