Ògúnfowórà

PronunciationMeaning of Ògúnfowórà

Bought by Ògún with money.Extended MeaningMorphology

ògún-fi-owó-ràGloss

ògún - the Yorùbá god of iron
fi - use
owó - money
rà - buy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

FowóràSee also