Ògúnlànà

PronunciationMeaning of Ògúnlànà

Ògún cleared the path/paved the way.Extended MeaningMorphology

ògún-la-ọnàGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
la - clear, open
ọ̀nà - path, journey, road


Geolocation

Common in:
IBADANFamous Persons

Professor Stephen ÒgúnlànàMedia Links

http://www.hw.ac.uk/schools/energy-geoscience-infrastructure-society/staff-directory/stephen-ogunlana.htmVariants

Adélànà, Olúlànà, Oyèlànà, LànàSee also