Ògúnlègbè

PronunciationMeaning of Ògúnlègbè

Ògún can take sides, support.Extended MeaningMorphology

ògún-lè-gbèGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
lè - can
gbè - support, take sides


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia Links

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=pzLWu4ghFucVariantsSee also