Ògúnlègbè

PronunciationMeaning of Ògúnlègbè

Ògún is companionship.Extended MeaningMorphology

ògún-ni-ègbèGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
ni - is
ègbè - company, companionship


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia Links

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=pzLWu4ghFucVariantsSee also