Ògúnmóyèjọ

PronunciationMeaning of Ògúnmóyèjọ

Ògún brings honour together (here).Extended Meaning

See also: Adémóyèjọ, OlúmóyèjọMorphology

ògún-mú-oyè-jọGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
mú - make
oyè - honour, chieftaincy
jọ - gather together, be complete


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also