Ògúnwẹ̀mímọ́

PronunciationMeaning of Ògúnwẹ̀mímọ́

Ògún washed me clean.Extended Meaning

See also: Ifáwẹ̀mímọ́, Adéwẹ̀mímọ́, Oyèwẹ̀mímọ́, Ọláwẹ̀mímọ́.Morphology

ògún-wẹ̀-mí-mọ́Gloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
wẹ̀ - wash
mí - me
mọ́ - clean


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Wẹ̀mímọ́See also