Ògúnwùmíjù

PronunciationMeaning of Ògúnwùmíjù

I'm strongly attracted to Ògún.Extended Meaning

See also: AkínwùmíjùMorphology

ògún-wù-mí-jùGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
wù - be attracted to
mí - me
jù - above all


Geolocation

Common in:
EKITI
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also