Ògúntìmẹ́hìn

PronunciationMeaning of Ògúntìmẹ́hìn

Ògún backed me, supported me.Extended MeaningMorphology

ògún-tì-mí-lẹ́yìnGloss

ògún - the Yorùbá god of iron
ti...lẹ́yìn - back
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ògúntìmẹ́yìnSee also