Ògunjuyigbe

PronunciationMeaning of Ògunjuyigbe

Ògún does not let honour go to waste.Extended Meaning

See: Ifájuyìgbé, FájuyìgbéMorphology

ògún-(ùn)-jẹ-uyì-gbéGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
ùn - does not
jẹ́ - let
uyì - value, dignity (iyì)
gbé - go to waste


Geolocation

Common in:
EKITIFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also