Òkètọ̀nàdé

PronunciationMeaning of Òkètọ̀nàdé

The hill came back through a path.Extended MeaningMorphology

òkè-ti-ọ̀nà-déGloss

òkè - hill, mountain
ti - from
ọ̀nà - path, road
dé - return


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also