Òkéṣeéyìn

PronunciationMeaning of Òkéṣeéyìn

Òkè Ìbàdàn Hill is worthy of worshiping/praising/eulogizing.Extended MeaningMorphology

òkè-ṣeé-yìnGloss

òkè - hill, mountain
ṣeé - capable of
yìn - praise, eulogise, worship


Geolocation

Common in:
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also