Òkìkíìmọ́lẹ̀

PronunciationMeaning of Òkìkíìmọ́lẹ̀

The fame of light.Extended MeaningMorphology

okìkí-ìmọ́lẹ̀Gloss

okìkí - fame
ìmọ́lẹ̀ - light


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also