Òkúdalàìyè

PronunciationMeaning of Òkúdalàìyè

The dead become the living.Extended MeaningMorphology

òkú-di-alààyèGloss

òkú - the dead
di - become
alààyè - the living


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Òkúndalàyè, Òkúdalàyè, ÒkúndalàìyèSee also