Òkúdalàyè

PronunciationMeaning of Òkúdalàyè

The dead has become the living.Extended MeaningMorphology

òkú-di-alààyèGloss

okú - the dead, corpse
dì - become
alààyè - the living


Geolocation

Common in:
ABEOKUTAFamous PersonsMedia LinksVariants

Òkúndalàiyè, Òkúndalàyè, ÒkúdalaiyèSee also