Òkúndalàiyè

PronunciationMeaning of Òkúndalàiyè

The dead (has) become the living.Extended MeaningMorphology

òkún-di-alàìyèGloss

òkún - the dead (òkú)
di - become
alaìyè - the living


Geolocation

Common in:
EKITIFamous PersonsMedia LinksVariants

Òkúndalàyè, Òkúdalàyè, OkúdalàìyèSee also