Òkúndalàyè

PronunciationMeaning of Òkúndalàyè

The dead became the living.Extended MeaningMorphology

òkún-di-alààyèGloss

òkún - the dead (òkú)
di - become
alààyè - the living


Geolocation

Common in:
ILESHAFamous PersonsMedia LinksVariants

Òkúndalàìyè, Òkúdalàyè, ÒkúdalàìyèSee also