Òrìṣàbùnmi

PronunciationMeaning of Òrìṣàbùnmi

The Òrìṣà gifted me (this one).Extended MeaningMorphology

ọ̀rìṣà-bùn-miGloss

òrìṣa - the Òrìṣà
bùn - give, gift
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bùnmi, ÒrìshàbùnmiSee also