Òrìshàbùnmi

PronunciationMeaning of Òrìshàbùnmi

The Òrìṣà gifted me (this one)..Extended Meaning

See also: Olúbùnmi, AdébùnmiMorphology

òrìṣà-bùn-miGloss

òrìṣà - the Òrìṣa deity
bùn - give, gift
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bùnmi, ÒrìṣàbùnmiSee also