Òrìshàgúnnà

PronunciationMeaning of Òrìshàgúnnà

The Òrìṣà is correct.Extended Meaning

See also: ÒrìságúnnàMorphology

òrìṣà-gúnnàGloss

òrìṣà - Òrìṣà
gúnnà - be proper, be correct


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Òrìṣàgúnnà, Òrìṣàgúnà, Ṣàgúnà, Ṣàgúnnà