Òrìshàyọmí

PronunciationMeaning of Òrìshàyọmí

The Òrìṣà saved me.Extended MeaningMorphology

òrìṣà-yọ-míGloss

òrìṣà - the Òrìṣà
yọ - save, remove, extract
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Òrìṣàyọmí, YọmíSee also